top of page

Baterije za ručni alat

Baterije za ručni alat. Veliki izbor modela, napona i kapaciteta. Baterije konfigrušemo sa najkvalitetnijim ćelijama. Kako bismo obezbedili kvalitetan i siguran rad naših baterija po sklapanju vršimo formiranje ( uskladjivanje ćelija ) baterijskog paketa i proveravanje na našim savremenim CADEX uredjajima
Baterije za ručni alat. Veliki izbor modela, napona i kapaciteta. Baterije konfigrušemo sa najkvalitetnijim ćelijama. Kako bismo obezbedili kvalitetan i siguran rad naših baterija po sklapanju vršimo formiranje ( uskladjivanje ćelija ) baterijskog paketa i proveravanje na našim savremenim CADEX uredjajima
228 products
bottom of page