top of page

Od projekta do proizvoda

Proizvodnja specijalnih baterijskih paketa  je jedan od naših osnovnih usluga koje pružamo našim klijentima.

Proces proizvodnje se sastoji od planiranja, projektovanja, izrade modela i prikupljanja potrebnih elemenata, izrade baterijskog paketa i testiranja.

Po potrebi vršimo i ugradjivanje baterijskog paketa u vaše uredjaje.

Projektovanje

Projektovanje baterijskih paketa se vrši u više nivoa

1. Izrada šeme baterijskog paketa

2. izrada šeme elemenata kao što su:

 • kućište baterijskog paketa

 • posebna štampana kola

U izradi se koriste vektorske šeme u realnoj veličini 1:1 

Po izradi šema - ovi elementi se šalju na obradu i izradu, kako bi se baterijski paket kompletirao.

ZIKA.webp
STAMPA 3D.webp

Priprema elemenata

Priprema elemenata za izradu baterijskih paketa je takodje važan elemenat izrade.

 • potreban broj ćelija

 • konektori i žice

 • termo izolacija

 • štampane ploče

 • BMS

 • kućišta

Telit Power doo je za veliki broj specijalnih baterijskih paketa usvojio pripremu i izradu kućišta od ABS plastike.

Takodje smo obezbedili i livena kućišta za ručne alate, radio stanice, akumulatore.....

Za velike baterijske pakete projektujemo i izradjujemo metalna kućišta

priprema_edited.jpg

Izrada baterijskog paketa

Pošto se obezbede svi potrebni delovi, pristupa se izradi baterijskog paketa.

 • Punktovanje - povezivanje ćelija prema potrebnom obliku i željenom naponu i kapacitetu

 • Povezivanje sa konektorom

 • Izolovanje paketa - termo skupljajučom folijom

 • Ubacivanje u kućište

 • Sklapanje kućišta

Testiranje

Po završenoj izradi baterijski paketi se testiraju na najsavremenijim uredjajima za analizu i testiranje.

U zavisnosti od zahteva proveravaju se sve karakteristike kao što su:

 • Napon

 • Kapacitet

 • Reagovanje zaštitne elektronike u različitim uslovima.

 • Punjenje i pražnjenje

TESTIRANJE.webp
bottom of page